LAKMÉ (EXTERN) VERTROUWENSPERSOON

Vanuit de Arbo-wet is iedere organisatie verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Daar hoort een aanspreekpunt bij aan wie medewerkers in vertrouwen hun verhaal kunnen doen, bijvoorbeeld rondom onveilige werksituaties, intimidatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of integriteitsissues.

Als extern vertrouwenspersoon ben ik dit aanspreekpunt voor jouw organisatie.  Vooral organisaties waar mensen met uiteenlopende (opleidings)achtergronden werken en verschillende nationaliteiten, zullen baat hebben bij mijn specialiteit: interculturele relaties.

Lakmé is gecertificeerd lid LIVP
Als extern vertrouwenspersoon ben ik aangesloten bij het LIVP, Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen. Als zodanig ben ik ook gecertificeerd.
Ik ben er voor de medewerkers die hun verhaal in vertrouwen willen delen. De organisatie die mij als extern vertrouwenspersoon inhuurt, ontvangt conform afspraak rapportages van wat ik signaleer binnen de organisatie. Uiteraard volledig geanonimiseerd en met aanbevelingen voor verbeteringen.